*KORAMATA SONATABBATAR NASHAIDA BATAKAFEWA
*YANAYI NARANI DAMUNA TAZOTASAKE CIKOWA
*SUFATASO NADAWUYA BARE AYOZANAWA
*SONE TSAKANI NA ADAM KAKANMU TARE DA HAUWA
*KARSHEN BAYANI SONE YAZAM SULARYIN KOMAI

Download Here