Monthly Archives

October 2018

Sabuwar wakar Al-Emma Sa’adatu

*SOYAYYA JIGO AKAN SA,ADE NAZAM FANKO *NAKWANKWASA KOFARKI SA,ADE KIYARDA NADANLLEKO *SAKONSO SHINARIKO SA,ADE GAREKI ZANMIKO *ASONASAKAKI AJINFARKO *FATANA AIMANA BAIKO *GAREKI NAZAMTO BANKO Dowoad Here